Welkom bij Basisschool De Lemborgh

Basisschool de Lemborgh is een 11- klassige school, met een inpandige peuterspeelzaal en een voor- en naschoolse opvang.

Onze school kent een in hoofdzaak klassikale aanpak. Om adaptief met kinderen te kunnen omgaan, hebben we gekozen voor een systeem van werken waarbij wij de stof in drie niveaus verdelen. Zowel bij rekenen als taal is dit duidelijk te zien in de klas. Voor hoog- en meer begaafde leerlingen hebben we Levelwerk voor de midden-bovenbouw en levelspel voor de onderbouw binnen elke groep, met materialen aangepast aan het niveau van die jaargroep.

Over de extra zorg die we aan leerlingen geven, wordt onder het kopje zorgverbreding in de schoolgids, meer verteld. In de laatste jaren profileert onze school zich duidelijk door de aandacht die wij geven aan de ontwikkeling binnen het gebied van taal/lezen en rekenen. Hiervoor hebben wij flink geïnvesteerd in mankracht en materialen. Het resultaat mag er zijn. De realisatie van het  Leescafé is hier een voorbeeld van. Het afgelopen jaar hebben we ons gericht op ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw en Zin in Lezen in groep 3 en 4. Vanuit betrokkenheid, motivatie en interesse van kinderen het onderwijs doelgericht vormgeven. Het was en is een uitdaging. Wij zijn heel trots op deze ontwikkeling

omdat alle kinderen mogen zijn wie ze zijn, hun welbevinden voorop staat en hun algehele ontwikkeling groeit. Heeft u interesse in onze school, kom gerust een kijkje nemen.

Lees meer

Sam, Saar en Lola winnen het KVL

Super prestatie van 2 leerlingen uit groep 8b

Lees meer

Ons laatste nieuws

Lees meer