Speciale taken

– Taakverdeling Directeur mr P. Hendrix – Voots, master SEN Leiding even
– Bouwcoördinator b.b. M. Janssen – Eggen, master SEN Remedial Teaching en managementtaken
– Bouwcoördinator o.b. E. Döpp – van den Berg, master SEN en onderwijscoördinator Zorgcoördinator
– taal/lezen E. Döpp – van den Berg, master SEN Intern begeleiding
– Taalcoördinatoren E. Döpp – van den Berg, M. Janssen – Eggen
– Rekencoördinator M. Mulleners, master SEN Rekenspecialist
– Vakleerkracht muziek G. Franken (dinsdag)
– BHV M.Mulleners, P. Krekels, G. van der Veen , Jiska Clever, Bart Willen, Hanneke Smeets
– ICT P. Hendrix – A. Verjans
– Contactpersonen OR N. Geelen
– Cultuurcoördinator N. Geelen
– Contact persoon leerlingenraad M. Janssen – Eggen Coördinator
– Opleiden in School N. Coenen (basisschool De Leeuwerik)
– Contactpersoon luizenwerkgroep M. Janssen – P. Hendrix
– Vertrouwenspersoon M. Janssen – Eggen – M. Mulleners
– Personeelsgeleding MR F. Mannens en M. Nijsten en H. Smeets Personeelsgeleding GMR M.Nijsten
– Contactpersoon overblijven E. Janssen Contactpersoon Isy school N. Clemens