Speciale taken

Taakverdeling

  • onderwijscoördinator           N. Palmen
  • Taalcoördinator                    M. Janssen- Eggen
  • Rekencoördinator                M. Mulleners, master SEN Rekenspecialist
  • Gedragsspecialist                 L. Knoors, master SEN
  • BHV                                      S. van Basten, L. Knoors, N. Palmen, B. Verstraeten,                                                                                 J. Schenkel-Clever
  • ICT                                        A. Verjans

– Contactpersonen OR                                      L. Knoors
– Cultuurcoördinator
– Contact persoon leerlingenraad                   R. Aspers
– Contactpersoon luizenwerkgroep                H. Essers
– Vertrouwenspersoon                                    M. Janssen – Eggen &  M. Mulleners
– Personeelsgeleding MR                                M. Waaijen, J. Clever, J. Schenkel-Clever, A. Verjans

– Personeelsgeleding GMR                             M. Waaijen
– Contactpersoon overblijven                         K. Nolle

Ons laatste nieuws

Lees meer