Stichting Triade

Basisschool De Lemborgh is aangesloten bij Stichting Triade. Deze beheert acht katholieke basisscholen in de gemeente Sittard-Geleen. De missie van de stichting ‘omdat elk kind telt’ geeft aan dat ze aan alle kinderen kwalitatief onderwijs bieden in een schoolomgeving waar zij zich prettig en geborgen voelen. Het opdoen van kennis, vaardigheden en op een prettige manier met elkaar omgaan zijn de pijlers van de stichting.

Naast Basisschool De Lemborgh  zijn de volgende scholen onderdeel van Stichting Triade:

Vertrouwenspersoon Stichting Triade

Uitleg vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit.  

Graag willen wij ons voorstellen als de nieuwe externe vertrouwenspersonen van Stichting Triade. Wij zijn vertrouwenspersoon op twee vlakken, namelijk voor ongewenste omgangsvormen en voor integriteitskwesties. Bij ongewenste omgangsvormen kun je denken aan agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie (bv op basis van afkomst, leeftijd, sekse, geaardheid), of pesten. Onder integriteitskwesties vallen bijvoorbeeld misstanden met een maatschappelijk belang of het schaden van de organisatie, zoals machtsmisbruik of diefstal. 

Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht als je wilt praten over één van de hierboven geschetste situaties. De vertrouwenspersoon is er volledig voor jou als melder, het gaat erom hoe jij iets ervaren hebt. We zijn er zowel voor leerlingen, als voor ouders en voor medewerkers. 

Wat kunnen wij als vertrouwenspersoon betekenen? 

  • Opvangen als je een vervelende ervaring hebt opgedaan; 
  • Naar je verhaal luisteren; 
  • Informeren en meedenken over mogelijkheden of procedures; 
  • Begeleiding, bijvoorbeeld als je vervolgstappen wilt gaan zetten; 
  • Nazorg; 
  • Preventie. 

Je bepaalt zelf waar je behoefte aan hebt. Misschien heb je alleen behoefte aan een luisterend oor, misschien wil je daarnaast informatie, begeleiding of andere ondersteuning. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat alles altijd in volledige vertrouwelijkheid gebeurt en dat je ons heel laagdrempelig kunt benaderen als je vragen hebt. Het is belangrijk om te weten dat een vertrouwenspersoon altijd naast de melder staat: aan waarheidsvinding of bemiddeling tussen partijen doet een vertrouwenspersoon niet.  

Klik hier voor de link naar een filmpje over de vertrouwenspersoon: https://youtu.be/p5FnQgONvMs 

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Bel of mail dan gerust!  

Patrick van Well mailto:pvwell@qccinfo.com

06-46631403

of

Amanda Klein info@prettigwerkenlimburg.nl

06-44474692

Ons laatste nieuws

Lees meer