Welkom bij Basisschool De Lemborgh

Basisschool de Lemborgh is een 11- klassige school, met een inpandige peuterspeelzaal en een voor- en naschoolse opvang. De school is in de afgelopen jaren flink gerenoveerd. Onlangs hebben we onze kelderruimte omgetoverd tot extra klaslokaal/opvangruimte van Twinnie. De kinderopvangruimte heeft een eigen ingang.

Onze school kent een in hoofdzaak klassikale aanpak. Om adaptief met kinderen te kunnen omgaan, hebben we gekozen voor een systeem van werken waarbij wij de stof in drie niveaus verdelen. Zowel bij rekenen als taal is dit duidelijk te zien in de klas. Voor hoog- en meer begaafde leerlingen hebben we een keer per week een zogenaamde plusgroep en dit hebben we sinds enkele jaren uitgebreid met het werken met Levelwerk voor de midden-bovenbouw en levelspel voor de onderbouw binnen elke groep, met materialen aangepast aan het niveau van die jaargroep. 

Over de extra zorg die we aan leerlingen geven, wordt onder het kopje zorgverbreding in de schoolgids, meer verteld. In de laatste jaren profileert onze school zich duidelijk door de aandacht die wij geven aan de ontwikkeling binnen het gebied van taal/lezen en rekenen. Hiervoor hebben wij flink geïnvesteerd in mankracht en materialen. Het resultaat mag er zijn. De realisatie van het  Leescafé is hier een voorbeeld van. Het afgelopen jaar hebben we ons gericht op ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw en Zin in Lezen in groep 3 en 4. Vanuit betrokkenheid, motivatie en interesse van kinderen het onderwijs doelgericht vormgeven. Het was en is een uitdaging. Wij zijn heel trots op deze ontwikkeling

omdat alle kinderen mogen zijn wie ze zijn, hun welbevinden voorop staat en hun algehele ontwikkeling groeit. Heeft u interesse in onze school, kom gerust een kijkje nemen.

Lees meer

Afscheid meester Harrie,

Na 42 jaar met plezier voor de klas te hebben gestaan, is het nu tijd voor een nieuwe fase in mijn leven en een andere school ( opleiding tot schrijnwerker in Waterschei)

Graag wil ik van iedereen die ik in deze 42 jaar ontmoet heb afscheid nemen. Ik nodig jullie dan ook uit, ouders en leerlingen, om dit te doen op vrijdag 22 september onder het genot van een hapje en een drankje.

De afscheidsreceptie vindt plaats op basisschool de Lemborgh,
Salviusstraat 2, te Limbricht, van 15.15 -17.30 uur

Jullie vriendelijk uitnodigend,
Meester Harrie Wielders

Lees meer